Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Brukarstyrd inläggning – en trygghet för patienten

Viktoria Skeie (biträdande verksamhetschef för NU-sjukvårdens vuxenpsykiatriska slutenvård), Jenny Salander (BI-sjuksköterska avdelning 57) och Jenny Ström Åberg (avdelningschef avdelning 64).
Viktoria Skeie (biträdande verksamhetschef för NU-sjukvårdens vuxenpsykiatriska slutenvård), Jenny Salander (BI-sjuksköterska avdelning 57) och Jenny Ström Åberg (avdelningschef avdelning 64).

För patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom kommer det nu finnas möjlighet i NU-sjukvården att lägga in sig själva för stabilisering på sjukhuset. Metoden kallas brukarstyrd inläggning.

Vuxenpsykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus har använt sig av brukarstyrd inläggning för patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom i ett par år och även Sahlgrenska och Kungälvs sjukhus är igång. Utvärderingar och en forskningsstudie i Region Skånes regi visar att arbetssättet ger goda resultat för patienter med denna diagnos som återkommande behöver sjukhusvård inom vuxenpsykiatrin.

– Bara att möjligheten till brukarstyrd inläggning finns skapar en trygghet. De sjukhus som har infört metoden ser att patienternas funktionsförmåga förbättras och att frekvensen av självskadebeteende och tvångsvård minskar, säger Viktoria Skeie, biträdande verksamhetschef för NU-sjukvårdens vuxenpsykiatriska slutenvård.

Delaktighet och självbestämmande
Brukarstyrd inläggning, BI, är en krishanteringsåtgärd för individer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom som har självskadebeteende och risk för självmord.

Brukarstyrd inläggning varar i högst tre nätter per gång och kan ges tre gånger per månad. BI har en tydlig behandlingsplan som upprättas av individen och personalen under en period när individen inte är i kris. Under en period med BI fortsätter individen med besök och behandling i öppenvården, som planerat.

– Arbetssättet främjar självbestämmandet och delaktigheten hos individen, säger Viktoria SkeieDet är stor skillnad på att själv välja en kort inläggning, för att förebygga en kris, än att senare bli tvungen till en sedvanlig psykiatrisk inläggning där det kan vara ovisst hur lång behandlingstiden blir.

– Vi är därför jätteglada att nu kunna erbjuda även våra patienter brukarstyrd inläggning, säger Viktoria Skeie.

Mer information

Utbildad personal
Två avdelningar på NÄL, representanter från samtliga öppenvårdsmottagningar samt läkare inom vuxenpsykiatrin i NU-sjukvården är utbildade i brukarstyrd inläggning.

Uppstart
Brukarstyrd inläggning startar på avdelning 57 under vecka 28. 

Senast uppdaterad: 2019-07-09 08:30