Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kraftig minskning av utskrivningsklara patienter i NU-sjukvården

Provtagning på äldre man

Sedan den nya samverkanslagen började gälla i september förra året har antalet utskrivningsklara patienter i NU-sjukvården minskat dramatiskt. Det handlar om en halvering. Det är framför allt bra för patienterna och påverkar även personalens arbetsmiljö positivt. Men det har också stor betydelse för NU-sjukvårdens möjligheter att klara vården, inte minst nu i sommar. 

Tidigare var det inte ovanligt att vårdplatser motsvarande en eller flera vårdavdelningar var belagda med utskrivningsklara patienter, som ligger kvar på sjukhusen i väntan på att kommuner och primärvård kan ta emot dem hemma. Nu har utvecklingen brutits.

Bättre rutiner och arbetssätt mellan sjukhus, primärvård och kommuner

Under hela året har NU-sjukvården sett en kraftig minskning av antalet utskrivningsklara patienter. I sommar har NU-sjukvården under en genomsnittlig vecka haft 23 färre utskrivningsklara patienter kvar på sjukhuset, jämfört med förra sommaren. Förklaringen tros vara att rutiner och arbetssätt fungerar bättre mellan sjukhus, primärvård och kommuner, sedan den nya samverkanslagen trädde i kraft förra året.

"Börjat hitta bästa vägen fram"

– Det här visar vilka positiva effekter vi kan få när alla utgår från patientens behov och vi får samarbetet mellan olika vårdaktörer att fungera, säger Magnus Söderbergh, chefläkare i NU-sjukvården.  

– Det är glädjande att se att skillnaderna är så stora. Vi har börjat att hitta bästa vägen fram. Samtidigt är det viktigt att vi fortsätter arbetet, för det finns fortfarande brister kvar som vi behöver jobba vidare med, säger Mats Dahl, primärvårdschef i Närhälsan.  

Bättre samarbete ger färre fel och förseningar

Förutom att trycket på sjukhusets vårdplatser minskar när antalet utskrivningsklara patienter blir färre, leder det bättre samarbetet också till att det blir färre fel och förseningar vid vårdens övergångar, mellan sjukhuset, kommunen och primärvården.

– Allt hänger ihop på ett bättre sätt och vi har hittat samarbetsytor som löper över tid. Idag träffas vi kontinuerligt och inte bara när det blir problem. Det gör att vi hjälps åt och har lättare att hitta lösningar, säger Eva Andersson, förvaltningschef i socialförvaltningen i Lysekils kommun.

Snabba lösningar även för akutenpatienter

– Vi har märkt att alla snabbt försöker hitta lösningar även för de patienter som inte läggs in, utan som åker hem igen direkt från akutmottagningen, efter att de fått en medicinsk bedömning av läkare. När alla gör det de ska fungerar det, säger Maria Skön, enhetschef för NU-sjukvårdens vårdplanering och omsorgskoordinering.

Statistik utskrivningsklara patienter i NU-sjukvården 2018-2019

Samverkanslagen

Syftet med lagen är att förbättra samverkan kring de patienter som behöver insatser från kommunen och/eller primärvården för att kunna lämna sjukhuset när de är medicinskt färdigbehandlade. Förändringarna började gälla för patienter som skrivs ut från somatisk slutenvård den 25 september 2018 och för patienter som skrivs ut från sluten vuxenpsykiatrisk vård den 1 januari 2019.

Fem viktiga förändringar

  • Inskrivningsmeddelande
  • Fast vårdkontakt
  • Snabbare informationsöverföring
  • Samordnad individuell planering, SIP, för fler
  • Ändrat betalningsansvar för kommunerna
Senast uppdaterad: 2019-07-31 08:19