Information om strejk i NU-sjukvården

sjuksköterskor

Fackförbundet Vårdförbundet är inte överens med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om ett nytt avtal. Den 11 juni klockan 11.00 påbörjades en strejk som berör ett flertal avdelningar och mottagningar i NU-sjukvården. För dig som patient kan strejken främst påverka den planerade vården. Om ditt bokade besök skulle ställas in kommer du att bli kontaktad.

Strejken påverkar flera enheter

Exempel på verksamheter i NU-sjukvården som är uttagna i strejk är röntgen, ögonoperation, medicinsk äldrevårdsavdelning, ortopedi, reumatologimottagningen och hudmottagningen.  

Lista på strejkvarslade enheter

Inbokade besök gäller om inte vårdenheten kontaktat dig

Som invånare kommer du märka av konflikten i olika utsträckning. För vissa kan det innebära längre väntetider eller att planerade besök bokas om. Alla patienter som berörs kommer att kontaktas av sin vårdgivare/avdelning/mottagning.

På Västra Götalandregionens webbplats hittar du mer information om hur du som patient påverkas.