Hjärtsjukvården uppmärksammas på Alla hjärtans dag

Hjärtan

I år tar NU-sjukvårdens hjärtcentrum tillfället i akt att lyfta fram hjärtsjukvården på Alla hjärtans dag. Torsdagen den 14 februari finns flera olika professioner på utbildningscentrum, NÄL, för att visa hur vården av en patient som drabbas av hjärtinfarkt ser ut.

 –  Det är många patienter som berättat hur nöjda de varit med vården de fått när de blivit sjuka. De har uppmuntrat oss att berätta, så det känns roligt att vi fått till detta nu. Alla hjärtans dag är ju vår dag, säger Sofia Svelander och Camilla Wärne, vårdenhetschefer på kardiologikliniken.  

Öppet hus för personal, patienter och allmänhet

Dagen är uppbyggd som ett öppet hus dit alla, såväl personal som patienter och allmänhet, är välkomna. På utbildningscentrum kommer det att finnas stationer som beskriver vårdkedjans olika faser när någon får en hjärtinfarkt.

Läkare föreläser om hjärtinfarkt

Härutöver håller överläkare i kardiologi Magnus Wallin en kortare föreläsning om hjärtinfarkt.

Instagramkontot hela veckan

Förutom aktiviteten på Alla hjärtans dag kommer hjärtcentrum också att ha hand om NU-sjukvårdens instagramkonto hela veckan.

"Jag är stolt över hur bra det oftast fungerar"

– En hjärtinfarkt är en stor händelse i en människas liv. Det påverkar under lång tid och många känner oro. Jag är stolt över hur bra hela vårdkedjan, från insjuknandet i akut hjärtinfarkt till uppföljningen på hjärtrehabmottagningen, brukar fungera i de allra flesta fall, säger Marianne Lång, sjuksköterska på kranskärlsmottagningen. 

 

Öppet hus 14 februari

Tid och plats
Torsdagen den 14 februari kl. 11-14 i utbildningscentrum, NÄL

Vårdkedjans delar
Delarna i vårdkedjan vid en hjärtinfarkt som visas upp är:
• ambulanssjukvård – vad händer i ambulansen? Visning av HLR och den mekaniska bröst- kompressorn LUCAS
• PCI (ballongvidgning)
• hjärtIVA
• eftervård
• uppföljning

Professioner
Professioner som finns med på utbildningscentrum är: 
• läkare och sjuksköterskor från kardiologikliniken
• fysioterapeut/sjukgymnast
• dietist
• farmaceut

Senast uppdaterad: 2019-02-08 10:09