Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Paus i om- och tillbyggnation neonatal NÄL på grund av oförutsedd kostnadsökning

Västfastigheter har meddelat att om- och tillbyggnationen för neonatalvården på NÄL beräknas bli 45 procent dyrare än tidigare beräknat. Investeringskostnaden bedöms vara 115 miljoner kronor i stället för 79 miljoner kronor, som var den bedömning som gjordes vid beslut om genomförande.

–  Vi kan inte idag svara på varför ökningen är så stor. Vårt fokus är nu att få klarhet i vad som har orsakat kostnadsökningen och har redan påbörjat en utredning som kan ge mer information, säger Roger Olausson, fastighetschef i Västfastigheter. Om den ursprungliga kalkylen är felbedömd med 45 procent måste frågan om tilläggsanslag behandlas på nytt.

Byggaktiviteter pausas tills kostnadsökningen är utredd

Eftersom byggstart är planerad till månadsskiftet april/maj i år pausas alla byggaktiviteter i projektet till dess att kostnadsökningen till fullo är utredd.

–  Om kostnadsökningen leder fram till en längre försening av projektet är det mycket olyckligt, inte minst för neonatalvården och dess patienter, säger Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdirektör och ansvarig för strategisk fastighetsplanering i NU-sjukvården.

Det går idag inte att säga när byggstart kommer att ske. Först måste investeringskostnaderna bekräftas en gång för alla. Därefter kan vi bedöma konsekvenser för projektets tidsplan, säger Anders Kullbratt. Kostnadsökningen beror dock inte på nya krav från verksamheten.

Konsekvens för hjärtsjukvården

I en del av den nya huskropp som ska byggas för neonatalvården planeras också en ny sal för pacemakeroperationer. Tidsplanen för den blir också försenad, då projektet hänger ihop med neonatal. Också pacemakersalen bedöms bli något dyrare än tidigare planerat, men den ökningen kan sannolikt rymmas bland NU-sjukvårdens egna investeringsmedel.

NU-sjukvårdens styrelse har informerats

Under torsdagen informerades styrelsen för NU-sjukvården om det inträffade.

För styrelsen är det mycket angeläget att den här frågan får en snabb lösning, säger Peter Heie (C), ordförande i NU-sjukvårdens styrelse.

NU-sjukvårdens presstjänst

Telefon: 010-435 65 01
E-post: nu.kommunikation@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-03-28 16:47