Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kuratorer inom hälso- och sjukvård har fått legitimation

Kuratorer i NU-sjukvården
Yvonne Olsson och Heléne Fredh-Carlström, kuratorer i NU-sjukvården.

Den 1 juli blev kurator inom hälso- och sjukvård i Sverige ett legitimationsyrke. Dessutom skyddas yrkestiteln, vilket innebär att endast den som har legitimation får kalla sig för hälso- och sjukvårdskurator.

–  Det här är väldigt roligt och jätteviktigt för oss. Nu får vi en annan tyngd, säger Heléne Fredh-Carlström, enhetschef för kuratorsmottagningen i NU-sjukvården.

Ska öka patientsäkerheten

Kuratorerna inom hälso- och sjukvården har varit den enda högskoleutbildade professionen med direkt patientansvar som inte haft legitimation. Syftet med förändringen är framförallt att öka patientsäkerheten, genom att det ställs krav på att en hälso- och sjukvårdskurator är lämplig och kompetent för att få legitimation. Det innebär även ett skydd för patienterna, på så sätt att legitimationen kan återkallas exempelvis vid grov oskicklighet eller uppenbar olämplighet att utöva yrket.

– För oss är det jätteviktigt att vår kompetens, i likhet med andra legitimationsyrken, blir bedömd av Socialstyrelsen, säger Yvonne Olsson, kurator i NU-sjukvården.

En del av vårdteamet

– Vi är en självklar del av vårdteamet och ett viktigt komplement. Medan andra professioner mer fokuserar på det medicinska, jobbar vi utifrån ett helhetsperspektiv för att underlätta livet för våra patienter, men också för deras anhöriga. Vi har väntat länge på det här.

Med legitimationen följer skärpta utbildningskrav

Beslutet att införa legitimationskrav för kuratorerna innebär även att utbildningskraven skärps. Det kommer dock att bli en övergångsperiod under fem år. Heléne Fredh-Carlström bedömer att ungefär hälften av NU-sjukvårdens kuratorer redan uppfyller kraven för att ansöka om legitimation. Resten kommer att hinna komplettera sina meriter under de år som de har på sig. För nya kuratorer som anställs efter det kommer bara de nya reglerna att gälla.

Kurator i hälso- och sjukvård

Kuratorer är en del i vårdteamet och arbetar för att stärka individens förmåga att hantera såväl inre som yttre påfrestningar. NU-sjukvårdens kuratorsmottagning är en stödfunktion som arbetar mot hela den somatiska vården. De har 17 tjänster som för närvarande är fördelade på 21 personer. I NU-sjukvården finns det dessutom ca 35 kuratorer som är anställda inom psykiatrin. 

Ny examen som hälso- och sjukvårdskurator

För att arbeta som kurator inom hälso- och sjukvård krävs idag socionomexamen. Fram till den 1 juli 2024 går det att ansöka om legitimation enligt övergångsbestämmelser. Därefter kommer det förutom socionomexamen eller motsvarande att krävas en kompletterande utbildning som leder till examen som hälso- och sjukvårdskurator. Den sammantagna utbildningslängden för en kurator inom hälso- och sjukvård blir då lika lång som för en specialistsjuksköterska.

Senast uppdaterad: 2019-09-03 16:00