Marcus Lind ny professor i diabetologi

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Marcus Lind, överläkare i diabetologi och endokrinologi i NU-sjukvården, har utnämnts till professor i diabetologi vid Göteborgs Universitet. Målet för hans forskning är att förhindra debuten av diabetes samt att kunna återskapa produktionen av insulin hos de som redan drabbats.

I våras utsågs Marcus Lind till professor vid institutionen för medicin. Han delar sin tid mellan forskningen och kliniskt arbete med patienter vid NU-sjukvårdens specialistmedicinklinik, där diabetesvården ingår.
 
– Jag ser forskningen som en naturlig del av vården. När vi inte kan bota eller ge fullgod behandling till våra patienter återstår att söka svaren genom forskningen, säger han.
 
I början av 2000-talet var Marcus Lind en av de första forskarna som visade på att överdödligheten minskade för patienter med diabetes jämfört med övrig befolkning. Detta skedde i studier som utfördes i Kanada och Storbritannien och omfattade cirka 14 miljoner individer.
 
Han har också varit ledande i att börja beskriva hur prognosen varierar mer individuellt för diabetespatienter jämfört med övriga befolkningen. Marcus Lind har också ansvarat för nyckelstudier avseende diabetes och hjärtsvikt.
 
Marcus Lind har tidigare tagit emot flera medicinska priser, bland annat Läkaresällskapets Jubileumspris för sin diabetesforskning och hans studier har under de senaste åren publicerats i samtliga av världens ledande kliniska vetenskapliga tidskrifter.
 
– Forskningsenheten för diabetes inom NU-sjukvården har varit mycket betydelsefull i många av mina studier där sjuksköterskor, andra läkare, psykolog, dietist och annan personal är centrala. Därifrån utfördes bland annat GOLD-studien, som är en av de studier som ligger till grund för att så kallad CGM-behandling används allt mer kliniskt vid typ 1-diabetes, säger Marcus Lind.

Mer om forskningen

Marcus Lind arbetar med att utveckla och förbättra blodsockersänkande behandlingar vid typ 1- och typ 2-diabetes.

Han utövar också en omfattande epidemiologisk forskning med fokus på prognos och riskfaktorer av avseende följdsjukdomar vid typ 1- och typ 2-diabetes.

I hans forskning ingår också forskning avseende bland annat diabetesvacciner och ö-cellstransplantationer.

Han har varit huvudansvarig för över 50 studier inom diabetesområdet och därutöver deltagit i ett stort antal studier.

Läs mer om Marcus Linds senaste studie här:

Klarare bild av hur blodsockernivå påverkar risker vid diabetes typ 1