Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Statlig satsning förstärker förlossningsvården i NU-sjukvården

Fler medarbetare, uppgiftsväxling, kulturtolkar och utbildning. Det är bara några saker NU-sjukvården kunde lägga extra krut på förra året tack vare en statlig satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Mellan 2018 och 2022 satsar regeringen och Sveriges kommuner och landsting en miljard extra på förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa. År 2018 innebar det att Västra Götalandsregionen fick 277 miljoner extra att använda för att förstärka just dessa områden. Vår region använde 90 procent av pengarna till bemanning och kompetenshöjande insatser, varav bland annat 139,5 heltidstjänster. 

– I NU-sjukvården har bemanningen utökats från fyra till fem förlösande barnmorskor per arbetspass. Vi har även anställt en extra läkare för att BB-verksamheten ska fungera på ett bättre sätt. Detta förbättrar både arbetsmiljön och höjer patientsäkerheten, säger Anna Hagman, t.f. verksamhetschef för kvinnokliniken i NU-sjukvården.

– Undersköterskebemanningen är också utökad för att barnmorskan och undersköterskan ska kunna jobba i par. Det gör att vi kan erbjuda den födande ökad närvaro under förlossningen vilket har varit väldigt uppskattat, säger Anna Hagman.

Bristningsmottagningar

Ett av målen med satsningen är att förlossningsskadorna ska minska. Därför har Västra Götalandsregionen valt att använda en del av medlen till att utbilda all förlossningspersonal i tekniker för att undvika allvarliga bristningar. Flera kliniker har under året öppnat bristningsmottagningar dit kvinnor som ändå drabbas av skador får uppföljning och hjälp.

– NU-sjukvården har i dagarna öppnat en bristningsmottagning på NÄL vilket är ett projekt vi har kunnat genomföra tack vare den statliga satsningen på förlossningsvården, säger Anna Hagman.

Fler exempel på vad den statliga satsningen bekostat i NU-sjukvården 2018

 • Utökat bemanningen från fyra till fem förlösande barnmorskor per arbetspass för att förbättra arbetsmiljö och höjd patientsäkerhet.
 • Man har också anställt en ST-läkare, en läkare på BB och medicinsk sekreterare dygnet runt alla dagar i veckan.
 • Undersköterskebemanningen är utökad för att barnmorskan och undersköterskan ska kunna jobba i par och erbjuda den födande ökad närvaro under förlossningen.
 • Satsning på kulturtolkar för att förbättra upplevelsen och vården för kvinnor med annat modersmål än svenska.
 • Andra anställningar som utvecklingsbarnmorska på heltid, sektionsledare till förlossningen, plus fysioterapeut på deltid för att jobba med bäckenbottenskador. Det finns också tre sjuksköterskor som läser barnmorskeutbildningen på arbetstid. Ökat fokus på kvalitet och patientsäkerhet med hjälp av patientvägledare.
 • CEPS-team som arbetar med praktisk träning i förlossningsmiljö.
 • Bäckenbottenteam startar för att förbättra vården före, under och efter förlossningen relaterat till förlossningsskador. Bristningsmottagning planeras starta våren 2019.
 • Endometriosteam under uppbyggnad.
 • Samarbetsprojekt med neoantalvården som handlar om att minska det nyfödda barnets separation från modern.
 • Finansierad utbildning av sjuksköterskor till barnmorskor.
 • Utbildningsinsatser på alla nivåer i alla personalgrupper för ökad kompetens och förbättrat teamarbete.

Fakta: Trygg hela vägen

Målen med regeringens satsning Trygg hela vägen är framför allt att blivande föräldrar ska känna sig trygga, att stärka kompetensen bland medarbetarna, attrahera och behålla personal, förbättra vården för kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden, skapa en tydligare vårdkedja och att minska förlossningsskadorna. Satsningen gäller både primärvård, förlossnings- och neonatalvård.

Medlen betalas ut av Sveriges kommuner och landsting. Det är politikerna i Västra Götalandsregionen som beslutar hur pengarna fördelas. 

Läs mer om hur medlen fördelades i regionen 2018

Under 2018 gjorde andra överenskommelser att regeringen satsade totalt 1,8 miljarder kronor extra på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Under 2019 är det 1,5 miljarder.

Trygg hela vägen

Senast uppdaterad: 2019-04-03 08:28