Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyhetsarkiv 2019

Nyheter 2019

 • Den 16 december driftsattes ett nytt rörpostsystem på NÄL. Med tryckluft skickas oemballerade provrör från avdelningarna till klinisk kemi där proverna undersöks. Upp till 30 minuter per patient kan sparas med hjälp av det nya systemet.

 • BUP i NU-sjukvården står inför en omorganisation och nu har ett förslag till ny organisation presenterats för medarbetare och NU-sjukvårdens styrelse.

 • På avdelning 94 på Brinkåsen i Vänersborg finns ”Lugna rummet”. Ett rum där patienterna kan stimulera alla sinnen, hantera dåligt mående och finna avkoppling.

 • Läkemedelsfel är en av de mest vanliga patientsäkerhetsriskerna. Särskilt utsatta är multisjuka äldre patienter. På NU-sjukvårdens kirurgiska akutvårdsavdelning, KAVA, minskade antalet tillfällen med läkemedelsfel med 72 procent, tack vare ett nytänkande samarbete med sjukhusets läkemedelsenhet.

 • Tack vare ett samarbete mellan lungkliniken, öron-, näsa-, halsmottagningen, neurologkliniken och vårdhygien finns nu rutiner och utbildningskoncept för att stötta kommunpersonalen i vården av personer som behöver andningsstöd genom trakeostomi.

 • NU-sjukvården har liksom övriga verksamheter i Västra Götalandsregionen under hela hösten haft problem med datorer som kraschar när de sätts igång. I början av november eskalerade problemet och antalet hårddiskar som kraschade ökade. Sjukhusledningen såg mycket allvarligt på det inträffade och beslutade i tisdags den 5 november att utlösa stabsläge i NU-sjukvården. Efter ett intensivt arbete med att byta hårddiskar har läget stabiliserats. Bedömningen är att sjukhuset nu närmar sig ett normalläge och måndagen den 11 november avblåstes stabsläget i NU-sjukvården.

 • Den moderna ambulansverksamheten har förändrats, från transport till den första länken i den akuta vårdkedjan. NU-ambulansen är pionjärer i Sverige med arbetssätt som ger patienterna mer säkra bedömningar och använder resurserna på ett mer effektivt sätt.

 • På NU-sjukvårdens intensivvårdsavdelning vårdas de svårast sjuka patienterna. Nu är IVA en av de fem kandidaterna till årets kvalitetspris för ett nytt arbetssätt som gör övergången tryggare för både patienterna och vårdpersonalen när patienten inte längre behöver intensivvård och flyttar till en vanlig vårdavdelning.

 • För två år sedan införde NU-sjukvårdens ortopedmottagning på NÄL ett nytt arbetssätt för återbesök för patienter med frakturer som inte behandlats med operation. Resultatet är kortare väntetid och större trygghet för patienterna. Dessutom ger det bättre struktur för röntgenmottagningen och ökade kunskaper i frakturlära för flera yrkesgrupper.

 • Fler läkare än någonsin vill göra allmäntjänstgöring (AT) i NU-sjukvården, en av Sveriges största AT-enheter. Av 311 sökande har nu 26 personer erbjudits AT till våren.

 • Det är nu ett år sedan NU-sjukvården öppnade Västra Götalandsregionens första sprututbytesmottagning. Verksamheten som delar ut rena sprutor och erbjuder en låg tröskel för människor som sjukvården i vanliga fall har svårt att nå, har fått en bra start. Patienterna har börjat hitta dit, flera fall av hepatit C har fångats upp och i november börjar läkemedlet Naloxon delas ut.

 • Svängigt och svettigt. Ett vanligt danspass med Anette Wagnervik med andra ord. Förutom en detalj: deltagarna är cancerpatienter. Följ med på latinfitness på Uddevalla sjukhus.

 • Måndag den 9 september opererades den första patienten med robotassisterad titthålskiurgi på Uddevalla sjukhus. Sammanlagt har fem operationer genomförts den första veckan. Den lyckade premiären firades måndagen den 16 september med öppet hus och namngivningsceremoni. Bland över 175 namnförslag fastnade juryn för Sara – Surgery Advanced Robot Assistant.

 • Tisdagen den 10 september tog Regionstyrelsen beslut om att låta om- och tillbyggnationen av neonatal på NÄL starta efter att ha varit på paus sedan i våras.

 • NU-sjukvården är ett av landets bästa sjukhus för allmäntjänstgöring (AT) inom kirurgi. Det slår Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) fast i årets AT-ranking, som publicerades den 9 september. "Jag är stolt och glad!", säger Maria Wiksten Ericsson, verksamhetschef för kirurgikliniken.

 • Kunskapstörst. Det fick Viktor Henriksson och Jenny Lindgren att studera till specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård på Högskolan Väst. I juni tog de examen och kunde börja sina nya jobb på intensivvårdsavdelningen (IVA) på NÄL.

 • Den 1 juli blev kurator inom hälso- och sjukvård i Sverige ett legitimationsyrke. Dessutom skyddas yrkestiteln, vilket innebär att endast den som har legitimation får kalla sig för hälso- och sjukvårdskurator.

 • Förra året vann mammografienheten NU-sjukvårdens kvalitetspris, en utmärkelse som gett enheten både energi och stolthet. 15 september är sista dagen att nominera förbättringsarbeten till årets kvalitetspris.

 • Marcus Lind, överläkare i diabetologi och endokrinologi i NU-sjukvården, har utnämnts till professor i diabetologi vid Göteborgs Universitet. Målet för hans forskning är att förhindra debuten av diabetes samt att kunna återskapa produktionen av insulin hos de som redan drabbats.

 • NU-sjukvården är en av Sveriges största AT-enheter. De senaste fem åren har den letts av Cecilia Swärd, som till hösten återgår till klinisk verksamhet. Ny AT-chef är Jenny Johansson, överläkare och dubbelspecialist, som idag arbetar på palliativa enheten. Hon tillträder den 9 september.

 • Många har hört talas om tryckkammarbehandling i samband med dykolyckor, men vad de flesta inte vet är att det är den minst förekommande patientkategorin som behandlas idag. Under 2017 hade tryckkammaren på Uddevalla sjukhus mer än 1200 patientbesök, men inte ett enda av dessa var dykrelaterat.

 • För patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom kommer det nu finnas möjlighet i NU-sjukvården att lägga in sig själva för stabilisering på sjukhuset. Metoden kallas brukarstyrd inläggning.

 • Under våren har NU-sjukvårdens BB-enhet genomfört en patientenkät, som visar att 100 procent är nöjda med vården. – Siffrorna är fantastiska, men så är det också ett fantastiskt gäng som jobbar här, säger Lena Andersson, enhetschef på BB.

 • NU-sjukvården sätter större fokus på utbildningsfrågorna genom att samla alla vårdutbildningar för undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och andra professioner i en gemensam enhet. Johan Linder är ny utbildningschef, den första i NU-sjukvården.

 • Afshin Noorani, överläkare på kirurgkliniken, och Jonas Feldthusen, överläkare på akutmottagningen, har utsetts till bästa AT- respektive ST-handledare i NU-sjukvården 2019.

 • På kvinnokliniken i NU-sjukvården har personalen det senaste året utbildats av RFSL med målet att bli HBTQ-certifierade. Nu är all personal på gynmottagningen och obstetriska mottagningen utbildade och certifikatet deras.

 • Just nu görs en omorganisation och utveckling av barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i NU-sjukvården. Målet är att kunna bedriva evidensbaserad, säker och likvärdig vård. Det ska man göra genom att skapa större robustare enheter med mer flexibla och mobila lösningar.

 • Under 2018 började NU-sjukvården erbjuda ett tidigt ultraljud till gravida kring vecka 13 som ett komplement till rutinultraljudet som görs i vecka 18-20. Men på grund av en svår bemanningssituation kommer erbjudande med det tidiga ultraljudet behöva dras in under sommaren 2019.

 • NU-sjukvårdens vuxenpsykiatri är idag indelad i tre verksamhetsområden. Nu föreslås vuxenpsykiatrin organiseras i en samlad verksamhet. Det är ett av flera steg för att utveckla vuxenpsykiatrin i NU-sjukvården.

 • Har du ett märke på huden du funderar över? Den 13 och 16 maj öppnar NU-sjukvårdens hudmottagning upp för prickmottagning där du kan fråga om ditt märke på huden.

 • Bättre vård, bättre uppföljning och enklare att göra rätt. Det är målen med ett nytt kunskapsstöd för hur lunginflammation ska behandlas, som lanseras i NU-sjukvården 15 april. Kunskapsstödet är utvecklat för läkare, av läkare och är det första i sitt slag i NU-sjukvården.

 • Fler medarbetare, uppgiftsväxling, kulturtolkar och utbildning. Det är bara några saker NU-sjukvården kunde lägga extra krut på förra året tack vare en statlig satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

 • Byggnationen av operationscentrum Uddevalla sjukhus kan komma att förskjutas två år på grund av att det samlade investeringsbehovet i regionen de närmsta åren är större än tillgängliga investeringsmedel.

 • Västfastigheter har meddelat att om- och tillbyggnationen för neonatalvården på NÄL beräknas bli 45 procent dyrare än tidigare beräknat. Investeringskostnaden bedöms vara 115 miljoner kronor i stället för 79 miljoner kronor, som var den bedömning som gjordes vid beslut om genomförande.

 • NU-sjukvården har upptäckt att ett internt administrativt stödsystem delvis har varit åtkomligt via internet. Det har inneburit en risk för att personuppgifter kan ha varit tillgängliga för obehöriga. NU-sjukvården har idag anmält händelsen till Datainspektionen.

 • Sedan hösten 2017 har det funnits kulturtolkar på kvinnokliniken på NÄL. Det har hittills varit ett projekt men nu har det tagits beslut om att permanenta verksamheten. Detta firades under torsdagen och många var det som var glada över beslutet.

 • På gynmottagningen finns det nu ett nytt behandlingsrum avsett för att undersöka insidan av livmodern med så kallat hysteroskop och utföra mindre operationer. Ingreppen har tidigare gjorts på operation.

 • På grund av flera planerade takrenoveringar på NÄL kommer det byggas ett nästan 5000 m² stort tält över de aktuella områdena. Detta för att säkra taktätheten.

 • Mexiko är som nästa stora nation på god väg att införa Granelli-protokollet. Bakom metoden, som snabbare upptäcker livshotande hjärtfel hos nyfödda, står Anne de-Wahl Granelli, verksamhetschef för kardiologikliniken i NU-sjukvården.

 • I januari öppnade NU-sjukvården ett diagnostiskt centrum för patienter som har allvarliga ospecifika symtom där det finns misstanke om cancer (AOS), eller som har cancer med okänd primärtumör (CUP). De här patienterna riskerar att falla mellan stolarna, eftersom de inte tillhör någon specifik del av vården. Nu ska de utredas snabbare och få ett bättre omhändertagande.

 • Just nu utbildas medarbetare som jobbar med rättspsykiatriska patienter på Brinkåsen i ledsagade utevistelser. Detta för att skapa så säkra utevistelser som möjligt.

 • I år tar NU-sjukvårdens hjärtcentrum tillfället i akt att lyfta fram hjärtsjukvården på Alla hjärtans dag. Torsdagen den 14 februari finns flera olika professioner på utbildningscentrum, NÄL, för att visa hur vården av en patient som drabbas av hjärtinfarkt ser ut.

 • Under en längre period har avdelning 47 varit stängd men måndagen den 4 februari öppnas avdelningen upp igen. Under torsdagen och fredagen var det öppet hus på avdelningen.

 • Den 15 januari började fysioterapin på Uddevalla sjukhus erbjuda fysisk träning för cancerpatienter.

Senast uppdaterad: 2019-01-10 08:31