Nyhetsarkiv 2019

Nyheter 2019

Bättre vård, bättre uppföljning och enklare att göra rätt. Det är målen med ett nytt kunskapsstöd för hur lunginflammation ska behandlas, som lanseras i NU-sjukvården 15 april. Kunskapsstödet är utvecklat för läkare, av läkare och är det första i sitt slag i NU-sjukvården.

Fler medarbetare, uppgiftsväxling, kulturtolkar och utbildning. Det är bara några saker NU-sjukvården kunde lägga extra krut på förra året tack vare en statlig satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Byggnationen av operationscentrum Uddevalla sjukhus kan komma att förskjutas två år på grund av att det samlade investeringsbehovet i regionen de närmsta åren är större än tillgängliga investeringsmedel.

Västfastigheter har meddelat att om- och tillbyggnationen för neonatalvården på NÄL beräknas bli 45 procent dyrare än tidigare beräknat. Investeringskostnaden bedöms vara 115 miljoner kronor i stället för 79 miljoner kronor, som var den bedömning som gjordes vid beslut om genomförande.

NU-sjukvården har upptäckt att ett internt administrativt stödsystem delvis har varit åtkomligt via internet. Det har inneburit en risk för att personuppgifter kan ha varit tillgängliga för obehöriga. NU-sjukvården har idag anmält händelsen till Datainspektionen.

Sedan hösten 2017 har det funnits kulturtolkar på kvinnokliniken på NÄL. Det har hittills varit ett projekt men nu har det tagits beslut om att permanenta verksamheten. Detta firades under torsdagen och många var det som var glada över beslutet.

På gynmottagningen finns det nu ett nytt behandlingsrum avsett för att undersöka insidan av livmodern med så kallat hysteroskop och utföra mindre operationer. Ingreppen har tidigare gjorts på operation.

På grund av flera planerade takrenoveringar på NÄL kommer det byggas ett nästan 5000 m² stort tält över de aktuella områdena. Detta för att säkra taktätheten.

Mexiko är som nästa stora nation på god väg att införa Granelli-protokollet. Bakom metoden, som snabbare upptäcker livshotande hjärtfel hos nyfödda, står Anne de-Wahl Granelli, verksamhetschef för kardiologikliniken i NU-sjukvården.

I januari öppnade NU-sjukvården ett diagnostiskt centrum för patienter som har allvarliga ospecifika symtom där det finns misstanke om cancer (AOS), eller som har cancer med okänd primärtumör (CUP). De här patienterna riskerar att falla mellan stolarna, eftersom de inte tillhör någon specifik del av vården. Nu ska de utredas snabbare och få ett bättre omhändertagande.

Just nu utbildas medarbetare som jobbar med rättspsykiatriska patienter på Brinkåsen i ledsagade utevistelser. Detta för att skapa så säkra utevistelser som möjligt.

I år tar NU-sjukvårdens hjärtcentrum tillfället i akt att lyfta fram hjärtsjukvården på Alla hjärtans dag. Torsdagen den 14 februari finns flera olika professioner på utbildningscentrum, NÄL, för att visa hur vården av en patient som drabbas av hjärtinfarkt ser ut.

Under en längre period har avdelning 47 varit stängd men måndagen den 4 februari öppnas avdelningen upp igen. Under torsdagen och fredagen var det öppet hus på avdelningen.

Den 15 januari började fysioterapin på Uddevalla sjukhus erbjuda fysisk träning för cancerpatienter.

Senast uppdaterad: 2019-03-14 10:09