Patienterna: Satsningarna på akuten ger resultat!

Undersökning på akutmottagningen

I Nationell Patientenkät har tusentals patiener fått svara på frågor om sina upplevelser som patient på en akutmottagning. I den senaste undersökningen är resultatet för NU-sjukvården mycket positivt. Patienterna som kommer till akutmottagningen på NÄL är mer nöjda än genomsnittet i Västra Götalandsregionen och i landet. Och de är mer nöjda än vid förra undersökningen, för två år sedan.

− Det är flera års medvetna satsningar som nu börjar ge resultat, säger Camilla Högström, verksamhetschef för akutmedicinkliniken i NU-sjukvården. Särskilt roligt är det när kvittot kommer i form av mer nöjda patienter.

Förbättringarna beror inte på en enskild åtgärd, utan på många förändringar som medarbetarna har varit delaktiga i.

− Alla som jobbar på akutmottagningen ska sträcka lite extra på sig och vara stolta, säger Camilla Högström.

De senaste åren har VGR satsat extra pengar på akutmottagningarna. NU-sjukvården har bland annat använt de pengarna till att utbilda och införa så kallade akutläkare.

− För några år sedan hade akuten inga egna läkare, berättar Camilla Högström. Då var läkarna som jobbade här på tillfälligt besök, och hade sin egentliga hemvist i någon annan klinik. Nu har vi egna läkare som har valt att arbeta på akuten och utveckla den sin profession. Det skapar stolthet och arbetsglädje i alla personalkategorier.

Ett annat exempel på nya i arbetssätt är bland annat akutens omsorgskoordinatorerer som samordnar kontakter med den kommunala vården, exempelvis för att förbereda för att en patient ska kunna komma hem till sin hemmiljö på ett tryggt sätt.

Arbetet med att göra en inledande bedömning, triagering, av patienterna har också utvecklats, bland annat genom införande av ett snabbspår för patienter med mindre komplicerade tillstånd.

Senast uppdaterad: 2019-03-14 10:10