Medarbetare på Brinkåsen utbildas inför ledsagade utevistelser

GGruppbild med deltagare och instruktörer
Den tredje gruppen som genomgått SUST-utbildningen på Brinkåsen. Längst till vänster: instruktören Richard Svensson från avdelning 92 . Mitten: kursdeltagarna. Längst till höger: instruktörerna Jimmy Melby från receptionen, samt Johan Ivarsson från avdelning 93.

Just nu utbildas medarbetare som jobbar med rättspsykiatriska patienter på Brinkåsen i ledsagade utevistelser. Detta för att skapa så säkra utevistelser som möjligt.

I tisdags blev den tredje omgången medarbetare klara med utbildningsprogrammet SUST, en utbildning för den personal som jobbar med ledsagade utevistelser. SUST är holländska och står för ”Samen uit? Samen thuis!” Det betyder ”Tillsammans ut? Tillsammans tillbaka!”.

En ledsagad utevistelse kan handla om att åka och handla, gå till tandläkaren eller ta en promenad på stan. 

Under utbildningen får deltagarna lära sig att planera utevistelsen och att göra kloka riskbedömningar. Om en utevistelse går snett kan det skada både patient och personal.

– Det är viktigt att ha en plan för utevistelsen och att ha gjort en riskbedömning för den specifika patienten vid just detta tillfälle. Det är en medicinsk bedömning som måste göras från fall till fall, säger Hans-Olof Lago, enhetschef rättspsykiatri.  

Höjer patientsäkerheten

Tre av NU-sjukvårdens medarbetare har utbildat sig till instruktörer i SUST och utbildar nu övrig personal i omgångar. Utbildningen innehåller både teori och praktik med flera scenarieövningar. Man går igenom klinikens aktuella rutiner gällande utevistelser, hur man kan undvika problem medan man är ute, genomgång av risker för avvikning med mera.

Utbildningen kom först till Stockholm och nu är NU-sjukvården näst på tur med att utbilda sin personal. Utbildningen har fått mycket goda recensioner vid utvärderingar.

– Än så länge har cirka 30 medarbetare gått kursen. När fler har utbildat sig är målet att det vid varje ledsagad utevistelse ska finnas en medarbetare som har gått utbildningen. Detta höjer patientsäkerheten och skapar en bättre arbetsmiljö för vår personal, säger Hans-Olof Lago.

Om utbildningen SUST

SUST är ett utbildningsprogram för medarbetare som deltar i ledsagade utevistelser.

SUST står för ”Samen uit? Samen thuis!” Det betyder ”Tillsammans ut? Tillsammans tillbaka!”

Utbildningen går över fyra halvdagar och innehåller:

Dag 1:
Genomgång av klinikens aktuella rutiner gällande utevistelser och hur man lägger upp förberedelser för en utevistelse. 

Dag 2: 
Genomgång av risker för avvikning och vilket ansvar man som medföljande har för utevistelsen. Hur förebygger man avvikelser? 

Dag 3: 
Hur går utevistelsen till och hur undviker man problem medan man är ute? Vad gör man om problem uppstår?

Dag 4: 
Hur och vad rapporterar man efter genomförd utevistelse? Vilken information är relevant och hur kan man ta vara på erfarenheter?

Senast uppdaterad: 2019-02-11 11:33