Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Styrelsen för NU-sjukvården godkände vårdöverenskommelse och budget för 2020

Torsdag 28 november 2019

Styrelsen för NU-sjukvården har idag godkänt de ekonomiska förutsättningarna för NU-sjukvården 2020. Beställningen till NU-sjukvården 2020, den så kallade vårdöverenskommelsen, är cirka 2,1 procent större än för 2019. 50 miljoner kronor går till utökade uppdrag för NU-sjukvården.

- 2019 har varit ett utmanande år, och NU-sjukvården har behövt minska antalet nettoårsarbetare från cirka 4600 till cirka 4300. Det säger Peter Heie (c), ordförande i styrelsen för NU-sjukvården.

- Samtidigt vill vi från styrelsen rikta ett tack till NU-sjukvårdens medarbetare som har bidragit till att NU-sjukvården idag utför lika mycket vård som för ett år sedan, trots att de inte är lika många nu som då. Det säger Carina Åström (s), vice ordförande i styrelsen för NU-sjukvården.

Också 2020 kommer vara ekonomiskt stramt. Den ekonomiska obalansen bedöms till cirka 100 miljoner kronor. Orsaken till det är att kostnaderna för exempelvis löner, läkemedel och hyror, ökar mer än intäkterna. Under 2020 kommer NU-sjukvården behöva fortsätta minska antalet nettoårsarbetare.

Kortare vårdköer
- Även om det ekonomiska utrymmet är stramt, är det viktigt att fokusera på att skapa mesta möjliga värde för våra patienter, säger Peter Heie.

- Inför 2020 är det särskilt viktigt att minska väntetiderna för att klara vårdgarantin, fortsätter Peter Heie. Detta innebär inte att göra mer utan istället att snabbare låta patienterna komma till första besök och behandling.

Styrelsen för NU-sjukvården har beslutat att NU-sjukvårdens alla verksamheter ska klara att genomföra vårdgarantin till 100 % innan utgången av 2021.

Fortsatt fokus på arbetsmiljö
I den förvaltningsplan för NU-sjukvården som styrelsen godkände framgår ett fortsatt fokus på att hålla samtliga NU-sjukvårdens vårdplatser öppna. Idag är vårdplatser stängda på grund av att det saknas medarbetare.

- För att lyckas med det måste vi fortsätta att arbeta med en god och attraktiv arbetsmiljö, säger Carina Åström. Minskad administrativ börda, genomförande av uppgiftsväxling med servicemedarbetare som kan avlasta vårdutbildad personal och en utvecklad modell för löne- och karriärutveckling är något av det som styrelsen vill se mer av.

Styrelsen för NU-sjukvården

Kontakt

NU-sjukvårdens presstjänst

telefon 010-435 65 01
e-post nu.kommunikation@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-11-28 15:02