Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anställd i sjukvården tog olovligen del av information i patientjournaler

En av NU-sjukvårdens anställda har under flera år olovligen tagit del av information i patientjournaler. Det handlar om journalinformation kopplade till fyra personer som den anställde har en personlig relation till. Den anställde har inte behövt informationen för att utföra sitt arbete i sjukvården.

– Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och den anställde har omedelbart stängts av från sitt arbete och fått alla systembehörigheter indragna, säger Niklas Claesson, kommunikationschef i NU-sjukvården.

– Som patient ska du aldrig behöva bekymra dig över hur dina personuppgifter hanteras, fortsätter Niklas Claesson. Patientsekretessen är central i vårt arbete och ska vara självklar för alla som arbetar i sjukvården.

Händelsen är polisanmäld och anmäld som personuppgiftsincident till Datainspektionen. NU-sjukvården har varit i kontakt med berörda patienter.

För att upptäcka eventuellt missbruk görs regelbundna stickprovskontroller av hur anställda tar del av patientjournaler.

– Vi utreder nu varför den anställdes olovliga sökningar i patientjournaler inte har uppmärksammats tidigare, säger Niklas Claesson. Totalt handlar det om ett 70-tal olovliga sökningar under en tioårsperiod.

Fakta

Patientdatalagen reglerar hur anställda i sjukvården får ta del av patientuppgifter. Det är inte tillåtet att ta del av uppgifter om personer utan att det behövs för att utföra arbetet inom sjukvården. Sjukvårdens journalsystem registrerar hur anställda tar del av patientuppgifter. Regelbundet görs stickprovskontroller för att upptäcka eventuellt missbruk. Varje månad ska minst en procent av de anställda (väljs ut slumpvis) med tillgång till system med patientuppgifter granskas i stickprovskontroller.

Kontakt

För mer information, kontakta NU-sjukvårdens presstjänst:

telefon 010-435 65 01
nu.kommunikation@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-11-22 13:40