Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Från NU-sjukvårdens styrelsemöte: Inriktningsbeslut om hematologin och uttalande i Ukraina-frågan

Publicerad: Uppdaterad:

Uppdrag Hematologi - Beslut  

Styrelsen gav den 4 februari 2022 sjukhusledningen i uppdrag att senast den 3 mars presentera ett förslag till inriktningsbeslut, utifrån befintlig ekonomisk ram på 25 miljoner kronor, för renovering och ombyggnation av vårdavdelning för hematologi på NÄL.   

På styrelsens möte den 3 mars presenterade NU-sjukvården förslaget som arbetats fram i samarbete med representanter från hematologin och Västfastigheter. Beslut fattades i enlighet med framlagt förslag, vilket innebär en vårdavdelning med 21 vårdplatser med bland annat 4 slussrum, 9 enkelrum och 4 dubbelrum, med tillägget att senast den 5 maj komplettera med en plan som innebär byggstart våren 2023. 

Ukraina - NU-sjukvården är redo att hjälpa 

Det vi ser ske i vår närhet är i alla delar fruktansvärt och helt oförsvarbart. Att ett demokratiskt öppet samhälle invaderas kan inte på något sätt försvaras. 

Sverige tillsammans med ett stort antal västländer ger sitt stöd för att stärka och hjälpa Ukraina. Svensk sjukvård har varit hårt belastad under pandemin, och vår personal har på ett fantastiskt sätt visat hur vi tar oss igenom svårigheter tillsammans.  

Som region och sjukhus står vi beredda att hjälpa till. Måndag den 25 februari upprättade regiondirektören en regional särskild organisation för att bevaka händelseutvecklingen.  

Så vitt känt har Sverige ännu inte fått någon officiell förfrågan om att bistå med vård. Men på en fråga från Socialstyrelsen har Västra Götalandsregionen svarat att man kan ta emot 75–100 patienter med kort framförhållning.  

Ett fortsatt försämrat omvärldsläge kan dessutom påverka Västsverige och Västra Götalandsregionen på fler sätt. Det kan exempelvis bli brist på material som behövs inom sjukvården och brist på drivmedel till kollektivtrafik och sjukvårdstransporter. Inom materielbiten har NU-sjukvården fått ett utökat ansvar genom vår sjukhusdirektör Björn Järbur.  

Vi måste vara redo att rädda liv, och bistå med resurser så som utrustning och kompetens. 

Västra Götaland har en samlad kapacitet att hjälpa, och vi måste vara beredda att ta emot patienter.  Här vet vi inte vilka patienter som kan tänkas komma, det kan vara såväl personer med krigsskador som kräver lång och avancerad vård, till personer med andra mer vanliga vårdbehov.  

Samtidigt sker allt större flyktingströmmar i Europa, flyktingar som vi vill hälsa välkomna! 

Vi ser att bland strömmen av flyktingar kan det också finnas värdefull kompetens. Personer som vi kan erbjuda arbete inom den svenska vården under den tid man befinner sig i vårt land. 

För mer information kontakta:


Peter Heie, NU-sjukvårdens styrelse, ordförande. Tel: 070-313 86 80 
 

Carina Åström, NU-sjukvårdens styrelse, vice ordförande. Tel: 070-290 60 85 

Publicerad: