Smittspridningen av covid-19 ökar igen − NU-sjukvården återinför besöksrestriktioner och andra åtgärder

Uppdaterad:
Publicerad:

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

De senaste veckorna har signalerna varit tydliga från Folkhälsomyndigheten och VGR:s smittskydd: Spridningen av covid-19 tar på nytt fart i samhället, om än från låga nivåer. Sedan en dryg vecka tillbaka märks det även på sjukhuset. Därför återinförs flera tidigare arbetssätt, som generella besöksrestriktioner, screening vid inläggning och att besökare rekommenderas att bära munskydd.

− Fredagen den 1 juli hade vi färre än fem inlagda patienter med covid-19. På bara tio dagar har den siffran fyrdubblats, eftersom vi idag har ett tjugotal bekräftat smittade patienter, säger Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdirektör.

De flesta patienter med covid-19 vårdas på sjukhuset för något annat än coronavirussjukdom, men den senaste veckan har läkare på akuten även lagt in patienter på grund av deras symptom för covid-19.

Den ökade spridningen av covid-19 får flera konsekvenser för patienter, närstående och medarbetare på sjukhuset. I måndags, 4 juli, höjde VGR source control till nivå 2 för vårdlokaler, vilket innebär att personal ska bära munskydd, under hela arbetspasset.

Extra fokus på screening och provtagning

Från och med idag, den 11 juli, sätts extra fokus på följande rutiner och arbetssätt:

  • Generella besöksrestriktioner vid mottagningsbesök och till patienter som är inlagda på sjukhuset återinförs. Generellt tillåts 1-2 närstående att följa med på mottagningsbesök och/eller göra besök på vårdavdelning. Det kan finnas enheter som har andra besöksrestriktioner, detta meddelas på särskild sida på sjukhusets externa webbplats.
  • Patienter och besökare på sjukhusets rekommenderas att bära munskydd när de kommer till sjukhuset. Munskydd erbjuds dessutom på respektive mottagning eller avdelning.
  • Screening av alla patienter för covid-19, vid inläggning på sjukhuset. Detta sker med antigentest.
  • Sedan tidigare ska provtagning vid inläggning på sjukhuset ske med PCR på patienter med feber, hosta och andra symptom på luftvägsinfektion.
  • Sedan tidigare ska även provtagning med PCR ske vid utskrivning av patienter som omfattas av SÄBO, LSS eller annat kommunalt boende.
  • Personalprovtagning återinförs på sjukhuset. Respektive verksamhet ansvarar för personalprovtagning. Detta gäller främst medarbetare med så lätta symptom att de annars kunde ha arbetat, samt inför återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Medarbetare som är sjuka, med feber, hosta eller andra symptom på luftvägsinfektion ska självklart inte vara i tjänst.

− Inget av dessa arbetssätt är nyheter för oss på sjukhuset, säger Anders Kullbratt. Vi har hanterat pandemin av covid-19, tillsammans, i 2,5 år nu, och vi vet, tyvärr, vad som krävs av oss för att klara av även denna ökning av smittspridning.

Alla kan bidra för att minska smittspridningen

− Jag vill dock rikta en allvarlig uppmaning till allmänheten – ni vet också, alla, vad som krävs av er. För att skydda våra äldre och mer sköra patienter måste vi gå tillbaka till de förhållningssätt som vi vet fungerar för att minska smittspridningen:

  • Håll avstånd.
  • Tvätta händerna, ofta, med tvål och vatten.
  • Stanna hemma när du sjuk.

− Det som bara drabbar dig som en enkel förkylning kan i förlängningen innebära inläggning på sjukhus med andningssvårigheter för någon annan.

− Jag vill avsluta med att citera VGR:s smittskyddsläkare Thomas Wahlberg: "Vi är alla så trötta på pandemin. Men den har inte tröttnat på oss".

Hur många har NU-sjukvården vårdat hittills?

Sedan pandemins start i mars 2020 har NU-sjukvården hittills vårda cirka 6 200 patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19. Av dem har drygt 2 700 varit bekräftat smittade. Cirka 390 patienter har avlidit med covid-19.

Hittills i år har sjukhuset vårdat cirka 1100 patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19. Av dem har drygt 800 varit bekräftat smittade. Cirka 75 patienter har avlidit med covid-19.