Patienter och besökare på sjukhuset erbjuds munskydd

Uppdaterad:
Publicerad:

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Som en följd av den ökade smittspridningen av olika virus i samhället erbjuder NU-sjukvården nu munskydd till patienter, besökare och ledsagare vid besök i sjukhusets vårdlokaler. Rekommendationen om att bära munskydd gäller från och med eftermiddagen, måndagen den 19 december.

Rekommendationen innebär:

  • patienter, besökare och ledsagare ska erbjudas munskydd av NU-sjukvårdens personal på öppenvårdsmottagning, eller på vårdavdelning
  • verksamheterna bedömer och avgör hur rekommendationen bäst tillämpas i deras respektive lokaler. Det gäller även för inneliggande patienter 
  • munskyddet är ett erbjudande och en rekommendation. Det är inte tvingande
  • besökare som har eget munskydd på sig behöver inte byta det och erbjudas ett annat från NU-sjukvården
  • vårdnadshavare avgör om munskydd för barn.

Allmän VGR-rekommendation

Med anledning av den snabbt ökande smittspridning av covid-19 i samhället har även VGR från och med den 19 december beslutat om förstärkta åtgärder. Det innebär att även VGR gått ut med en allmän rekommendation om munskydd vid besök i vårdlokaler.

Munskydd komplement till de allmänna råden

Rekommendationen om munskydd ska ses som ett komplement till de allmänna råden för att minska smittspridning:

  • Håll avstånd när det är möjligt
  • Tvätta händerna, ofta, med tvål och vatten. Sprita vid behov.
  • Stanna hemma när du sjuk
  • Vaccinera dig.