Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nytt uppdrag från NU-sjukvårdens styrelse om plan för digitala vårdmöten

Publicerad: Uppdaterad:

På mötet för NU-sjukvårdens styrelse den 2 juni fastställde styrelsen resultatet för sjukhusets tillgänglighet, produktion och ekonomiska läge för april 2022. Samtidigt gav styrelsen NU-sjukvården i uppdrag att till september ta fram en åtgärdsplan som ska göra att sjukhuset når de mål som satts upp för digitala vårdmöten. 

Pandemin lämnar avtryck i delårsrapporten… 

Av delårsrapporten för april 2022 framgår att årets fyra första månader påverkats av pandemins fjärde våg. Utmaningen har framför allt varit frånvaro bland medarbetare, och inte vården av svårt sjuka patienter. Detta påverkar NU-sjukvårdens möjlighet att få 100 procents måluppfyllelse gällande första besök och behandling/åtgärd under 2022, men samtidigt finns tydliga tecken på förbättrad tillgänglighet den senaste månaden.  

En viss tillbakagång ses när det gäller utförda digitala vårdmöten i NU-sjukvården, och styrelsen lyfter vikten av att öka takten i införandet. Styrelsen ger därför sjukhuset i uppdrag att återkomma senast september med en åtgärdsplan för att nå de mål som NU-sjukvården kommit överens om med norra hälso- och sjukvårdsnämnden, vad gäller digitala vårdmöten 2022-2024. 

– Digitala vårdmöten har många fördelar för både patienterna, som sparar tid och besvär med att ta sig till sjukhuset, och för medarbetarna. Nu är det viktigt att vi inte tappar takten i utvecklingen, utan sätter delmål som gör att vi kan vända de tecken på nedgång som vi sett den senaste tiden, säger Peter Heie, ordförande i NU-sjukvårdens styrelse.  

Den ekonomiska prognosen för 2022 är 0. För att uppnå en ekonomi i balans krävs dock fortsatt arbete med att effektivisera verksamheten. 

…och i uppföljningen av vårdöverenskommelsen 

I Vårdöverenskommelsen för 2022/2023 mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och NU-sjukvården beskrivs sjukhusets uppdrag, förändringar i förhållande till föregående år samt uppföljning av verksamheten. Av uppföljningen fram till och med april månad märks effekterna av pandemin på olika sätt. Sjukhuset arbetar nu offensivt för att förbättra tillgängligheten, genom mer systematisk produktionsplanering, fokus på långväntare, kökortningsinsatser i egen regi samt köpt vård. Noterbart är att tillgången på operationssalar är bättre än före pandemin. Men slutenvården lider fortsatt av stängda platser, vilket blir en flaskhals för delar av produktionen avseende operation/behandling.  

Fler vårdplatser i NU-sjukvården öppna i sommar  

I och med övergången till juni inleddes i veckan årets sommarperiod i NU-sjukvården. Glädjande är att NU-sjukvården i år kommer att kunna hålla fler vårdplatser öppna än förra året. Trots detta väntas även denna sommar bli tuff. Det beror bland annat på att ett utökat uppdrag getts till sjukhusen i regionen, för att med gemensamma krafter lösa ut vissa delar för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det rör sig bland annat om planerade snitt och induktioner, men också colorektalkirurgi.  

För att minska trycket på NU-sjukvården har en insats inför sommaren varit att öppna en avdelning för utskrivningsklara patienter. Medarbetare som önskar fyra sammanhängande semesterveckor kommer erbjudas detta.  

Sista styrelsemötet inför sommaruppehållet är 30 juni.  

Handlingar till 2 juni. På denna sida läggs även protokollet upp 

Pressmeddelande från NU-sjukvårdens styrelse publiceras på detta sätt så snart som möjligt efter styrelsens sammanträde.  

Kontakt

Peter Heie, NU-sjukvårdens styrelse, ordförande. Tel: 070-313 86 80
  
 
Carina Åström, NU-sjukvårdens styrelse, vice ordförande. Tel: 070-290 60 85  

Publicerad: