Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Styrelsens möte 5 maj: Vårdplatsläget och framtidens hematologiavdelning i fokus

Publicerad: Uppdaterad:

På NU-sjukvårdens styrelsemöte den 5 maj diskuterades vårdsituationen på sjukhuset, där trycket på både akuten och vårdavdelningar tidigare i veckan blev så hårt att NU-sjukvården utlöste stabsläge. På styrelsens agenda stod också tidsplanen för ombyggnationen av avdelningen för hematologi och infektion, samt rapport angående tillgänglighet, produktion och det ekonomiska läget för mars 2022.

Åtgärder under stabsläget  
På grund av flera samverkande orsaker, som högt inflöde av patienter på akuten, utskrivningsklara patienter som blir kvar på sjukhuset, vilket leder till överbeläggningar, och svårigheter att bemanna vårdplatser blev trycket på vården i veckan så hårt att NU-sjukvården beslutade att utlösa stabsläge. NU-sjukvårdens ledning och verksamheter arbetar nu tillsammans både inom sjukhuset och med primärvård och kommuner för att så snabbt som möjligt komma till rätta med den uppkomna situationen.  

En åtgärdsplan är framtagen, och för att nämna några aktiviteter så öppnas en avdelning för utskrivningsklara patienter redan nu på fredag den 6 maj. Prehospitala flöden och tillgången till subakuta mottagningar ses också över. 

– Det är bra att hela sjukhuset engageras för att säkra tillgänglighet och patientsäkerhet när inflödet ökar. Stabsläget samlar resurser på ett effektivt och bra sätt, säger Peter Heie, ordförande i NU-sjukvårdens styrelse.

Vårdavdelning för hematologi och infektion 
Styrelsen ger NU-sjukvården i uppdrag att tillsammans med Västfastigheter gå vidare med renovering och ombyggnation av vårdavdelning för hematologi och infektion. Uppdraget innebär iordningställande av en vårdavdelning med 21 vårdplatser med bland annat fyra enkelrums slussrum, nio enkelrum och fyra dubbelrum. Byggstart är satt till våren 2023. Styrelsen noterar dock att föreslagen tidsplan bör omprövas på nytt, i syfte att tidigarelägga byggstarten. NU-sjukvården får också i uppdrag att återkomma med en plan för bemanning av hematologiavdelningen.  

– Det är glädjande att Västfastigheters kalkyl håller sig väl inom budgetramen för ombyggnation av hematologiavdelningen. För patienternas och personalens bästa ser jag dock att vi måste försöka få till ytterligare en förkortning av tidplanen, säger Peter Heie.  

Rapport från mars månad  
I mars månad gick NU-sjukvården tillbaka till normalläge, efter att sjukhuset under vintern haft höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Under månaden sjönk antalet covid-19-patienter på sjukhuset. Även sjukfrånvaron bland personalen minskade. NU-sjukvårdens fokus ligger nu på att erbjuda patienter som fått vänta under pandemin olika typer av vårdinsatser. Under mars låg dock produktionen både inom sluten- och öppenvården på ungefär samma nivå som föregående år. Ett bekymmer är att bristen på vårdplatser inom opererande verksamheter gör att antalet operationer inte kan utföras i den omfattning som är önskvärd.  

NU-sjukvårdens resultat uppgick i mars till – 16 miljoner kronor och budgetavvikelsen hamnade på +7 miljoner kronor.  

Handlingar till 5 maj, på denna sida läggs även protokollet upp 

För mer information kontakta: 
Peter Heie, NU-sjukvårdens styrelse, ordförande. Tel: 070-313 86 80  
Carina Åström, NU-sjukvårdens styrelse, vice ordförande. Tel: 070-290 60 85 

Pressmeddelande från NU-sjukvårdens styrelse publiceras på detta sätt så snart som möjligt efter styrelsens sammanträde. 

 

 

Publicerad: