Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Styrelsen: Ny ambulansstation och investeringsplan 2023

Publicerad:

På styrelsemötet torsdag den 27 oktober tog NU-sjukvårdens styrelse beslut om en ny ambulansstation i Tanumshede, i samarbete med Tanums kommun, samt sjukhusets investeringsplan för nästa år. 

Torsdagens styrelsemöte var det näst sista ordinarie mötet för den nuvarande sjukhusstyrelsen. Vid årsskiftet tar en ny styrelse över, som brukligt efter genomfört regionval vart fjärde år. Vilka ledamöter och ersättare som kommer att utgöra NU-sjukvårdens styrelse från 2023 beslutas av regionfullmäktige den 29 november. 

Valet i september medförde maktskifte i Västra Götalandsregionen. Nu styrs VGR av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som tillsammans har 68 av regionfullmäktiges 149 mandat, vilket betyder att de styr i minoritet. 

Nyhet från VGR om högsta ledningen i nya regionfullmäktige 

Ny ambulansstation i Tanum 

NU-sjukvårdens ambulansverksamhet i Tanumshede planerar att flytta till nya lokaler, som ska samlokaliseras med Räddningstjänsten i Tanum. Den nuvarande ambulansstationen är i flera avseenden inte längre funktionell och inte optimalt placerad, ur ett strategiskt perspektiv.  
Utredning av befintliga lokaler har gjorts och beräkning visar att en renovering kostar lika mycket som nybyggnation.  

En tomt som bedöms som lämplig för ändamålet har reserverats av Tanums kommun, i centralorten Tanumshede. Tanums kommun kommer uppföra samt förvalta den nya ambulansstationen, som fastighetsägare, och hyra ut stationen till NU-sjukvården. Mot denna bakgrund har styrelsen för NU-sjukvården beslutat att ingå ett hyresavtal med Tanums kommun, för den nya ambulansstationen i Tanum, för en period om 25 år.  

Investeringsplan för 2023 

Utifrån VGR:s beslutade investeringsplan för 2023-2025 tilldelas NU-sjukvården en investeringsram för verksamhetsstyrda investeringar under nästa år på totalt 139 mnkr, fördelat på utrustning 97 mnkr och lokaler 42 mnkr.  

När det gäller utrustningsinvesteringar minskar dock utrymmet för nya investeringsbeslut nästa år på grund av att investeringar som beslutats i år, och tidigare år, förväntas falla ut först under 2023. Utrymmet för nya investeringsbeslut 2023 uppgår därför till totalt 53 mnkr. 

Även för lokalinvesteringar minskar utrymmet för nya investeringsbeslut nästa år på grund av att investeringar som beslutats i år och tidigare, förväntas falla ut först under 2023. Utrymmet för nya investeringsbeslut 2023 uppgår därför till totalt 3 mnkr. 

Den största posten i investeringsplanen, sammanlagt 26,8 mnkr, är återinvesteringar i medicinskteknisk utrustning, alltså att uppdatera eller byta ut befintlig utrustning på sjukhuset. Det handlar bland annat om EEG-utrustning, som används för att mäta hjärnans aktivitet, exempelvis vid misstanke om epilepsi, samt infusionspumpar, som används för att ge medicin eller näring genom så kallat dropp, till flera enheter. 

Styrelsen beslutade om investeringsplan 2023 i enlighet med tjänsteutlåtandet. 

Övriga ärenden och handlingar 

På styrelsemötet behandlades även septemberrapporten angående tillgänglighet, produktion, personal och ekonomi för september, uppföljning av vårdöverenskommelse 2022-2023 för september samt en rad delegerings- och informationsärenden. 

Styrelsen ger NU-sjukvården i uppdrag att senast den 15 december återkomma med förslag på kompletterade beslut i ett antal tilläggsöverenskommelser, med anledning av Norra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut. I anslutning till detta kommer styrelsen hålla ett extra möte den 19 december. 

Handlingar till mötet 27 oktober 

Nästa ordinarie styrelsemöte är 1 december. 

Pressmeddelande från NU-sjukvårdens styrelse publiceras på detta sätt så snart som möjligt efter styrelsens sammanträde.  

Kontakt

Peter Heie, NU-sjukvårdens styrelse, ordförande. Tel: 070-313 86 80
   
Carina Åström, NU-sjukvårdens styrelse, vice ordförande. Tel: 070-290 60 85  

Publicerad: