Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Närsjukhus och sommaren på agendan vid NU-sjukvårdens styrelsemöte 1 september

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

På mötet för NU-sjukvårdens styrelse den 1 september fick styrelsen information om hur uppdraget fortskrider som NU-sjukvården fått gällande den nära specialiserade vården i Fyrbodal (närsjukhusen). Vidare fastställde styrelsen resultatet för juli månad, samt sjukhusets budgetprocess för 2023.   

Nära specialiserad vård - närsjukhusen

NU-sjukvården har fått i uppdrag av norra hälso- och sjukvårdsnämnden att under en begränsad tidsperiod erbjuda så bra, nära specialiserad vård i Fyrbodal som förutsättningarna medger. Fokus ligger på de specialiteter som idag erbjuds på närsjukhusen i Bäckefors, Lysekil och Strömstad. Det pågår just nu ett intensivt förberedelsearbete för att NU-sjukvården ska kunna ta över uppdraget den 1 november 2022, då VGR:s avtal med nuvarande privata vårdgivare går ut. Beställarna har sedan ansvaret att redovisa en långsiktig lösning från 1 januari 2024. Frågan återkommer vid styrelsens möte den 22 september.

Tillgänglighet, produktion, personal och ekonomi

Rapporten fram till och med juli månad om tillgänglighet, produktion, personal och ekonomi visar redan innan alla underlag för sommaren sammanställts att årets sommar inneburit stora utmaningar för NU-sjukvården. Under stora delar av sommaren har patientinflödet varit högt och vårdplatsläget besvärligt. Mellan 10 juni – 1 juli var NU-sjukvården i stabsläge. Även efter detta kvarstod problem med bemanning och vårdplatssituationen.

I juli månad låg beläggningsgraden på en historiskt hög nivå – 110 procent. En bidragande orsak till det är att medelvårdtiden för somatisk slutenvård ökat. Det förklaras bland annat av att antalet utskrivningsklara patienter ökat. Kontinuerliga uppföljningsmöten har genomförts med kommunerna inom Fyrbodal för att förbättra processen, för att på så sätt förbättra flödet inom sjukhuset.

Måluppfyllelsen för tillgängligheten till första besök inom 90 dagar låg i juli på 60 procent och till behandlingar på 57 procent. Arbetet med operationer har som helhet löpt på förhållandevis väl.

NU-sjukvårdens resultat uppgick till och med juli till 0 miljoner kronor, med en budgetavvikelse på -22 miljoner kronor.

Budgetprocessen 2023

Den regionala tidplanen för budget påverkas av att det är valår och att det från 1 januari 2023 är en ny politisk organisation för beställarnämnderna. Utifrån dessa förutsättningar godkände styrelsen en reviderad, intern budgetprocess. Styrelsen konstaterar att omställningen av vården blir en fortsatt viktig fråga i budgetarbetet. Fokus kommer också att behöva riktas på de stora utmaningar som väntar med att nå balans i verksamhet och ekonomi, inte minst mot bakgrund av det osäkra världsläget.

Handlingar till mötet 1 september 

Nästa styrelsemöte är 22 september. 

Pressmeddelande från NU-sjukvårdens styrelse publiceras på detta sätt så snart som möjligt efter styrelsens sammanträde. 

Kontakt

Peter Heie, NU-sjukvårdens styrelse, ordförande. Tel: 070-313 86 80
   
Carina Åström, NU-sjukvårdens styrelse, vice ordförande. Tel: 070-290 60 85