Vattenledningar byts ut på NÄL

Publicerad:

NÄL får nya vattenledningar. Arbetet pågår under september och oktober 2023 och resulterar i flera korta vattenavstängningar, då det inte går att spola vatten i toaletter, kranar eller duschar.

Medarbetare, patienter och besökare erbjuds buteljerat dricksvatten i samband med avstängningarna.

Arbetet är väl planerat och risker har analyserats och minimerats tillsammans med experter och berörda verksamheter.