Start för vaccinering mot säsongsvirus 7 november

Uppdaterad:
Publicerad:

Tisdagen den 7 november startar årets vaccinationer mot influensa och covid-19.

I första hand rekommenderas vaccination till personer som är 65 år och äldre, gravida och personer som har en sjukdom som innebär ökad risk att bli allvarligt sjuk i dessa luftvägsinfektioner. Även du som bor med någon med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas att vaccinera dig. Vaccinationen är kostnadsfri för riskgrupper.

– Vi ser nu att smittspridningen av covid-19 ökar och influensasäsongen brukar börja i slutet av året. Vaccinera dig både mot covid-19 och influensa om du tillhör en riskgrupp, då minskar du risken för att bli allvarligt sjuk, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Patient i NU-sjukvården? 

Merparten av invånarna vaccineras i primärvården och hänvisas dit, men NU-sjukvården kommer att erbjuda vissa patienter vaccination.

  • Som patient hos någon av NU-sjukvårdens öppenvårdsmottagningar får du som tillhör en medicinsk riskgrupp information om att du är i riskgrupp och att du rekommenderas att vaccinera dig.
  • Vissa patienter erbjuds vaccin direkt i samband med sitt vårdbesök.
  • Patienter i särskilt boende (SÄBO) vaccineras på boendet/av primärvården. 
  • NU-sjukvården erbjuder även patienter som ligger på sjukhus vaccinering, för att de ska kunna få sitt skydd.

Medarbetare i NU-sjukvården

NU-sjukvården rekommenderar att medarbetare som arbetar eller som rör sig patientnära vaccinerar sig mot influensa och kommer att ombesörja vaccinering av dessa medarbetargrupper. 

Vilka grupper rekommenderas vaccination?

Information om vilka grupper som rekommenderas vaccination mot covid-19 och influensa finns listade på 1177.se. Se länken "Riskgrupper" i rutan "Relaterade länkar" på denna sida.