Uppdaterat 28 april: Sprängningar på NÄL – kortare avstängningar av trafiken

Uppdaterad:
Publicerad:
Karta

I samband med byggnationen av operationsverksamhetens nya lokaler krävs sprängarbeten på NÄL. Under respektive sprängning, som utförs upp till fem gånger om dagen den 18 april till den 5 maj, stängs vägen mellan ambulansstationen och förlossnings- och psykiatrientrén av kortare stunder.

---------------------------------------------------------------------------------

Updatering 28 april

Sprängningarna som gjorts på NÄL med anledning av tillbyggnad av operation kirurgi blev klara i förtid och har avslutats. 

Avspärrningarna för mammografivagnens parkering tas bort med start 27 april.

---------------------------------------------------------------------------------

Sprängningarna äger rum klockan 8.30, 10.30, 12.30, 15.00 och 17.00 varje vardag. Före varje sprängning ljuder korta, distinkta signaler som följs av en ihållande ton efter detonationen.

Håll dig på behörigt avstånd från sprängområdet, gå undan från fönster och dörrar som vetter mot sprängplatsen och följ sprängarbetarnas anvisningar om du passerar till fots, med cykel eller bil.

Kontakt vid akuta frågor

Sprängarbetet utförs av Uddevalla Bergsprängning AB. 

Vid skada, ring omgående 076-102 17 72 eller 072-014 55 27.