NU-sjukvårdens styrelse avslog förslag till reviderad budget

Uppdaterad:
Publicerad:

Vid sammanträdet den 15 februari beslutade styrelsen för NU-sjukvården att avslå förvaltningens förslag till reviderad budget för 2023.

Fortsatt beredning sker i morgondagens presidiemöte. Nytt datum för beslut meddelas senare.

Kontakt

Ordförande Anna Kahn (V), telefon 076-291 85 36

Vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski (M), telefon 073-083 80 42

Sjukhusdirektör Björn Järbur, telefon 072-230 74 68

NU-sjukvårdens styrelse