Världssepsisdagen 13 september: "1-2 larm varje dag"

Uppdaterad:
Publicerad:
Elsa Rolén

Den 13 september är det Världssepsisdagen. I Sverige drabbas omkring 50 000 personer av sepsis varje år. Dödligheten är hög, upp emot 40 procent, och vanliga grupp A-streptokocker leder allt oftare till sepsis. För att kunna ge den livsviktiga behandlingen i rätt tid, har NU-sjukvården sedan några månader tillbaka ett nytt arbetssätt.

ElsMarie Rolén är specialistläkare i infektionssjukdomar, överläkare och läkarchef på infektion i NU-sjukvården. Hon och hennes kollegor möter sepsisfall dagligen.

– I NU-sjukvården handlar det 1–2 patienter varje dag och de flesta kommer in via akutmottagningen, ofta med ambulans. Det är en otäck sjukdom, för sjukdomsförloppet kan gå otroligt snabbt.

Viktigt att mäta vitala parametrar

Sepsis går inte att fastställa genom ett blodprov, utan bygger på en sammantagen symptombild där feber, hosta och förvirring i kombination med andfåddhet och lågt blodtryck är vanligt. Det som händer är att kroppen överreagerar på en infektion i kroppen, inte sällan en lunginflammation eller urinvägsinfektion.

– Sjukvårdens viktigaste instrument för att upptäcka sepsis är att kontinuerligt följa vitala parametrar så som andningsfrekvens, temperatur och blodtryck. Alla patienter ska kontrolleras minst två gånger per dygn, säger ElsMarie Rolén.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Uppnår patienten inklusionskriterierna för sepsis drar akutmottagningen ett så kallat sepsislarm, som når infektionsjour och akutläkare.

– Sepsislarmet är den första delen i ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis, som vi tog i bruk den 1 april, säger ElsMarie Rolén.

Håll koll på grupp-A-streptokocker

Cirka 90 procent av alla sepsisfall orsakas av bakterier. Grupp A-streptockocker, som i vanliga fall ger halsfluss, rosfeber och scharlakansfeber, är en sådan bakterie. Det senaste året har bakterien blivit en allt vanligare bakomliggande orsak till sepsis.

– Det här oroar oss självklart, särskilt eftersom grupp A-streptokocker ofta drabbar barn och innebär ett häftigare sjukdomsförlopp än andra infektioner, säger ElsMarie Rolén.

– Nu kommer hösten vilket innebär många säsongsbetonade infektioner i omlopp. Jag vill skicka med vikten av att söka vård om ditt barn är allmänpåverkad, har feber och får hudutslag. Vänta inte för länge.

Sepsis

Kännedomen om sepsis, eller blodförgiftning som sjukdomen tidigare kallades, är relativt låg. Enligt en undersökning från Sepsisfonden hade 49 procent av svenskarna år 2021 vetskap om vad sepsis är.

Sepsis behandlas med antibiotika och vätska. Att behandlingen sätts in omgående är avgörande.

Sepsis är något vanligare hos män än hos kvinnor och medianåldern är ungefär 80 år. Följande räknas som riskgrupper:

  • Äldre och multisjuka
  • Diabetiker och personer med leversjukdom
  • Personer som genomgått organtransplantation
  • Personer med cancer, som genomgår behandling
  • Personer med underliggande immunologiska sjukdomar
  • Personer som genomgått en operation
  • Gravida och nyförlösta kvinnor
  • Små bebisar

Läs mer om sepsis