Begäran om journalkopior

Du kan begära din egen eller dina anhörigas journaler. För begäran av anhörigs journal krävs samtycke från personen.

Begär journalkopior

Du begär enklast dina egna journalkopior genom att fylla i vårt webbformulär som ingår i 1177s e-tjänster. Du kan antingen legitimera dig med BankID eller med ett lösenord som du beställer via 1177s sida.

Logga in i 1177s e-tjänster

Du kan också skriva ut en blankett, fylla i och skicka till oss. Om du begär en anhörigs journal behöver vi en underskriven fullmakt, som du också skriver ut och skickar tillsammans med blanketten. Blanketten hittar du på sidan Din journal.

Menprövning

Vid handläggningen görs en utförlig menprövning. Annan person får inte omnämnas med namn, personnummer eller diagnos, undantaget vid reproduktionsmedicin där båda föräldrarna alltid står med i journalen.

När vi inte lämnar ut journal

Vi lämnar inte ut journalhandlingar om vi bedömer att patientens tillstånd allvarligt kan förvärras av utlämnandet, eller om det finns skäl att tro att patienten ännu inte har fått informationen av sin läkare.

Barns journal

Barns journal lämnas ut till vårdgivare, men om barnet uppnått tillräcklig ålder och utveckling krävs samtycke. Om barnet, oavsett ålder eller utveckling, kan tänkas lida men lämnas inte uppgifterna ut.

Journaler i NU-sjukvården

NU-sjukvårdens journalarkiv på Uddevalla sjukhus kan lämna ut journaler från Uddevalla sjukhus, Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) och öppenvårdsmottagningar som exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och vuxenpsykiatrin (VUP). Vi har även journalanteckningar från sjukhusen i Vänersborg, Trollhättan, Strömstad, Lysekil och Dalsland (Bäckefors).

NU-sjukvården hanterar sedan 1 november 2022 journalerna från närsjukhusen i Strömstad, Lysekil och Dalsland (Bäckefors) som mellan 7 april 2015 och 31 oktober 2022 drevs av först Praktikertjänst och sedan Aleris.

Journal från vårdcentral

Vi har inte tillgång till dina journaler ifrån dina besök på vårdcentraler. För att ta del av dessa måste du kontakta din vårdcentral.

Kontaktuppgifter

Telefon

010-435 65 99

E-post

journalarkiv.nu@vgregion.se

Telefontider

Vardagar: kl. 09:30-11:30

Öppettider

Mån-tor: kl. 07:30-16:00
Fre: kl. 07:30-14:00

Postadress

NU-sjukvården,
Journalarkivet, Plan 01
Fjällvägen 9, 451 80 Uddevalla