Digitala resurser

Databaser och tidskrifter

NU-biblioteket är en del av Sjukhusbiblioteken VGR och en stor del av vårt samarbete är E-biblioteket VGR där du kan finna ett stort urval av databaser och tidskrifter. Där finns också guider till vissa av databaserna, vid dessa finns en PDF-fil eller filmfil. 

Se komplett lista över tillgängliga databaser A-Ö.

Nedan har vi listat de mest använda databaserna. De fungerar utan inlogg när du är på sjukhusets nätverk men du kan också komma åt databaser hemifrån

Tidskrifter nå du via vår tidskriftstjänst BrowZine.

Kliniskt kunskapsstöd

UpToDate är regionens gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll. Inom sjukhusets nätverk kommer du som anställd åt UpToDate utan inloggning. Det finns även en direktlänk via Melior.

E-böcker

E-böcker inaktiveras automatiskt när lånetiden går ut. E-böckers lånetid varierar beroende på vart de lånas från. För att förnya ett e-bokslån så behöver du logga in hos respektive e-boksleverantör. Läs mer om våra leverantörer och hur du gör:

Åtkomst hemifrån

För att komma åt våra resurser på din dator eller privata mobil när du inte sitter på arbetsplatsens nätverk, hänvisar vi till Databaser A-Ö hos E-biblioteket VGR. Du kommer behöva logga in med ditt VGR-id och lösen på samma sätt som du gör när använder till din dator och e-post.

Om du använder VPN och upplever problem med åtkomst mot våra resurser - koppla ifrån VPN och logga in externt istället.

För access till BrowZine kan du använda dig av vår proxy, men du måste alltid logga in på ditt registerande konto hos respektive databas om du vill komma åt dina sparade artiklar/böcker.

Du som är student på Högskolan Väst kan även nå e-böcker, tidskrifter och artiklar via lärosätet. Läs mer på bibliotek.hv.se.