Karriär

Karriärutvecklingsmodellen är en särskilt framtagen modell som visar vilka vägar du kan gå för att utvecklas i ditt yrke. Modellen består av sex nivåer från nybörjare till expert, där du som sjuksköterska eller barnmorska får en individuell kompetensutvecklingsplan.

Kompetensutvecklingsplan

Alla sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen (VGR) omfattas av karriärutvecklingsmodellen. Den innebär att du har en individuell kompetensutvecklingsplan som visar hur du kan utveckla din kompetens. Du och din chef tar tillsammans fram din kompetensutvecklingsplan under era utvecklings- och lönesamtal. Ni utgår från dina förutsättningar och behov men också från verksamhetens mål och uppdrag.

Från nybörjare till expert genom sex nivåer

Karriärutvecklingsmodellen består av sex nivåer där du kan ta dig från nybörjare till expert. I din individuella kompetensutvecklingsplan framgår vilken nivå du befinner dig på nu och vilka vägar du kan ta för att utvecklas i ditt yrke. De olika nivåerna visar vilka möjligheter du har som medarbetare i VGR, men också vad som krävs av dig för att du ska nå de olika nivåerna.