Enkät efter ditt besök

Genom enkäten Feedback NU samlar NU-sjukvården in återkoppling från dig som varit på mottagningsbesök eller varit inneliggande i NU-sjukvården. 

Du som gett ditt godkännande till sms-utskick vid incheckning får efter besöket ett sms till din telefon med några enkla frågor att besvara. Det finns möjlighet att komma med förbättringsförslag eller skriva beröm. Du svarar anonymt och väljer bland olika språk. 

Verksamheterna kan i realtid följa svaren från enkäterna och får också en månadsrapport skickat till sig. Systemet gör det möjligt för verksamheterna att direkt förstå patienternas upplevelser av besöket och därmed snabbare kunna göra förbättringar.  

Om du besöker sjukhuset flera gånger på en vecka får du endast en enkät skickat till dig per vecka och enhet. Har du bytt telefonnummer, ange detta när du bokar besök. Sms:et skickas dagen efter besöket ägt rum. 

Tack för din medverkan, dina åsikter är viktiga för oss!