Läs till operationssjuksköterska

Vill du specialisera dig till operationssjuksköterska? I NU-sjukvården har du möjlighet att få bibehållen lön medan du studerar.

Operationssjuksköterska

Vill du komma vidare i ditt yrke som sjuksköterska? Då finns möjlighet att läsa vidare till specialistsjuksköterska. Du studerar på helfart eller kombinerar kliniskt arbete med studier.

Det är din chef som beviljar studieledighet. Det finns möjlighet till ersättning under studieperioden. Ett visst antal platser kan behålla full lön under studietiden och ett antal kan erhålla ett utbildningsbidrag.