Tillgänglighetsdatabas, TD

I Tillgänglighetsdatabasen, TD, finns information om den fysiska tillgängligheten på våra sjukhus. Där har du som är besökare med någon form av funktionshinder möjlighet att bilda dig en uppfattning om hur våra lokaler ser ut inför ett besök.

Informationen i Tillgänglighetsdatabasen är uppdelad i fem olika kategorier: 

  • svårt att se
  • svårt att höra
  • svårt att röra sig
  • svårt att tåla vissa ämnen
  • svårt att bearbeta, tolka och förmedla information

TD:s information om tillgängligheten på NÄL
TD:s information om tillgängligheten på Uddevalla sjukhus