AFP, S-

System

Serum

Synonym

Alfa fetoprotein

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

 • 7 mL eller 5 mL serumrör med gel (guldgul propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 3 dygn i rumstemperatur

   7 dygn i kyl

  - Längre förvaring i frys

  - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska serumet vara avpipetterat

 • Analyseras 1 gång/vecka

Minsta volym

100 µL

Referensintervall

Barn <2 år Saknas

Icke-gravida kvinnor samt män ≥2 år < 9 μg/L

Andra nivåer ses under graviditet och varierar med graviditetsvecka.

Enhet

 μg/L

Mätprincip

Immunkemisk metod

Ackrediterad

Ja