C3, C4, S-

System

Serum

Synonym

Komplementfaktorer

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning

  • 7 mL serumrör med gel (guldgul kork). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 24 timmar i kyl

    - 8 dygn i frys för C3. 7 dygn i frys för C4

    - Då rör ska förvaras i frys ska plasman vara avpipetterad

  • Kan beställas enskilt eller tillsammans med S-Proteinelektrofores.

Minsta volym

500 µL serum

Referensintervall

C3
Ålder Kön Koncentration
<1 år   Saknas
1-14 år Flickor 0,82 - 1,73
1-14 år Pojkar 0,80 - 1,70
>14 år Kvinnor 0,83 - 1,93
>14 år Män 0,82 - 1,85

 

C4
Ålder Kön Koncentration
<1 år   Saknas
1-14 år Flickor 0,13 - 0,46
1-14 år Pojkar 0,14 - 0,44
>14 år Kvinnor 0,15 - 0,57
>14 år Män 0,15 - 0,53

 

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L

Mätprincip

Immunturbidimetrisk metod

Ackrediterad

Ja