Blanketter/Remisser

Allmän remiss

Pt-Filtrering Iohexol

Efterprovtagning Pt-Filtrering Iohexol 

Information till kunder inför beställning av Iohexol

Spermaundersökning 

Droganalyser

Provtagningsunderlag för EDI-beställning

Rengörning -Etikettskrivare
Rengöringsservett -  VRG-produktnr: 112479563 (100st/fp)
Rengöringsservett -  VRG-produktnr: 110854486 (8st/fp)

U-Teststicka analyserad utanför Klinisk kemi

Tilläggsbeställning och kopiemottagare

Beställning av enstaka provrör

Intyg namnbyte

Intyg koppling av patientidentitet (används enbart inom slutenvården)

Rapport Transfusionskomplikation

Provhanteringsanvisning (följer med vid beställning av Klinisk kemis beställningsblanketter)

Rörbroschyr

Beställningsblankett Klinisk kemi, NU, VGR-produktnr: 113768295

Beställningsblankett Klinisk mikrobiologi, gul A5, NU, VGR-produktnr: 102767969

Blodkomponenter/ Rekv blodkomp, Blodcentralen, rosa, NU, VGR-produktnr: 102767571