Om Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin i NU-sjukvården är en diagnostisk serviceenhet bestående av klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin fördelat på laboratorierna på NÄL och Uddevalla sjukhus.

Enheten har ett gemensamt kvalitetssystem och är ackrediterad av SWEDAC samt miljöcertifierad. 

Inom Laboratoriemedicin arbetar ca 110 årsarbetare av olika yrkeskategorier där biomedicinska analytiker utgör den största yrkesgruppen. På våra laboratorier hanteras mer än 3000 provrör/dag, ca 4,7 miljoner analyser/år hos Klinisk kemi, ca 108 500 analyser/år hos Klinisk mikrobiologi och Transfusionmedicin utför årligen ca 50 000 analyser där tappningarna ingår. 

De delar av verksamheten som ger service åt akutsjukvården är bemannade med biomedicinska analytiker dygnet runt, och det finns alltid läkare med specialistkompetens tillgängliga. 

Vårt uppdrag är att ge service i form av provtagning och analysverksamhet åt såväl NU-sjukvårdens avdelningar och mottagningar som primärvården. Vi utför även analyser åt andra kunder inom hälso- och sjukvård samt droganalyser åt företagskunder.

Laboratoriemedicins policy

Ackrediteringscertifikat med bilagor

Ackrediteringens omfattning, klinisk kemi

Ackrediteringens omfattning, klinisk mikrobiologi

Ackrediteringens omfattning, transfusionsmedicin

Överenskommelse digitala journalsystem

 

Telefonlista Laboratoriemedicin