Klinisk patologi och cytologi

Klinisk patologi och cytologi inom NU-sjukvården är en av landets äldsta kliniker utanför universitetsorterna med verksamhet sedan 1957. Kliniken omfattar laboratorium för klinisk histopatologi/cytologi, bårhus- obduktionsenhet NÄL och Uddevalla, läkarstab, sekretariat samt en filial på bröstcentrum Uddevalla. Verksamheten omfattar preparering och ljusmikroskopisk undersökning av vävnadsprover, cellprover, kliniska obduktioner samt förvaring av avlidna i bårhus.

Från 1 januari 2021 är all laboratoriemedicinsk analysverksamhet som VGR bedriver i egen regi samlad och organisatoriskt placerad inom Område 4 SU.

Samlingsnamnet på denna verksamhet är Regional laboratoriemedicin.

Fem verksamheter utgör den nya organisationen; Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin samt Klinisk genetik och genomik. Totalt arbetar cirka 1500 medarbetare i de olika verksamheterna, varav ungefär 400 personer har en geografiskt placering i Borås, Uddevalla ,Trollhättan, Alingsås, Skene eller Kungälv.