Svarsrutiner

För att bevara patientsäkerheten lämnas aldrig provsvar ut direkt till patienten. Alla provsvar går till beställande enhet.