Telefonlista Laboratoriemedicin

Verksamhetschef Klinisk kemi
Ulla Delfs Moss
ulla.delfs.moss@vgregion.se 

Verksamhetschef Klinisk mikrobiologi
Peter Brodin
070 - 081 65 81
peter.brodin@vgregion.se 

Verksamhetschef Klinisk immunologi & transfusionsmedicin
Kerstin Åmark
070 - 082 21 05
kerstin.amark@vgregion.se 

Avdelningschef Klinisk kemi Primärdiagnostik 1
Jennie Georgsson
070 - 082 43 17
jennie.georgsson@vgregion.se

Avdelningschef Klinisk kemi Primärdiagnostik 2
Hanna Frost
070 - 082 42 19
hanna.forst@vgregion.se 


Enhetschefer NU-sjukvården

Klinisk Kemi
Elmira Luks
010 - 435 27 03
elmira.luks@vgregion.se

Åsa Hasslin 
010-435 27 10
asa.hasslin@vgregion.se

Klinisk mikrobiologi
Anneli Malm
010 - 435 30 33
annelie.malm@vgregion.se

Transfusionsmedicin
Emma Gustafsson
010 - 435 30 21
emma.gustafsson@vgregion.se

 

Kemister
Maria Lohmander
010 - 435 27 11
maria.lohmander@vgregion.se

Jenny Brunnegård
010 - 435 27 16
jenny.brunnegard@vgregion.se

Johanna Rudbäck
079- 098 79 13
johanna.rudback@vgregion.se

IT-ansvarig
Yvonne Magnusson
070-265 49 92
yvonne.magnusson@vgregion.se 

Kvalitet- och miljösamordnare
Cia Johansson
010 - 435 27 07
cia.johansson@vgregion.se

 

NU-sjukvårdens instruktörer

Instruktörer - kontaktuppgifter