Patientnära analysverksamhet

Gruppen för patientnära analysverksamhet (PNA) ger stöd och råd vid val av utrustning för PNA, anordnar utbildningar, föreläsningar och gör kundbesök.

Ni kan fråga oss om allt som rör provtagning (kapillär och venös), PNA-instrument och specifika önskemål.

PNA-gruppen i NU-sjukvården

Instruktör NU-sjukvården, Klinisk kemi
Birgitta Olofsson  

birgitta.olofsson@vgregion.se 
Telefon:  010-435 27 26

Instruktör NU-sjukvården & primärvården, Klinisk mikrobiologi
Darinka B Andersson 

darinka.bogicevic-andersson@vgregion.se
Telefon:  010-435 30 34

Transfusionsmedicin enhetschef 
Emma Gustafsson
emma.gustafsson@vgregion.se
010 - 435 30 21

 

Läs gärna mer här!
Dokument: Kundsupport för patientnära analysverksamhet från Laboratoriemedicin NU-sjukvården