Provtagning

Patienten bör om möjligt sitta ner och vila 15 minuter före provtagningen. Kroppsläget påverkar fördelningen av vätska i kroppen och därigenom många analysresultat. De flesta referensintervall är baserade på prov som tagits efter 15 minuters vila i sittande ställning.
Att kontrollera patientens identitiet är provtagarens ansvar, samt att uppgifter på beställningsblankett och provtagningsrör överensstämmer.

För utförligare information hänvisas till Vårdhandboken: www.vardhandboken.se

 

NU-sjukvårdens riktlinjer angående identitetskontroll.

Rörbroschyren - rekommenderad rörföljd

Provtagning i kapillärrör - Hur mycket blod behövs?

Fyllnad av Na-citrat rör, ljusblå kork (koagulationsprov)

Cerebrospinalvätska/likvor

Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi!

Kapillärprovtagning utav Klinisk kemi inom slutenvården

Kapillär provtagning på patient med blodsmitta

Kapillär provtagning på vuxna patienter upphör 2011-10-10