Cerebrospinalvätska

OBS! Fyll i provtagningstid och anamnes!

Minst 3 mL prov tas i 10 mL plaströr av polypropylene med konisk botten och skruvlock, märkta med patientens personnummer och namn.

  • Om flera rör tas märks rören med rörets nummer i provtagningsordningen.
  • Prov måste lämnas omedelbart till laboratoriet. Lämna rören "i handen" till någon av labperonalen. OBS! Rör får INTE skickas med rörpost.
  •  Celler skall utföras på sista provtagningsröret.
  •  Vid beställning av Csv-Glukos skall P-Glukos beställas alt. analyseras på avdelningen samtidigt.
  • Vid beställning av Csv-Fraktionerade proteiner/Isoelektrisk fokusering skall alltid ett serumrör med röd/gul propp tas samtidigt.
  • Vid beställning av odling på csv (likvor), för information se länk