Rutiner för prover som skall skickas till annat Laboratorium

Klinisk kemi hjälper till med transport och emballage av prover som vi inom Laboratoriemedicin, NU-sjukvården inte utför. Laboratoriemedicin har ansvaret för att skickeprovet packas enligt gällande ADR-föreskrifter. Samtliga prover som vi hanterar, registreras i vårt labdatasystem för att skapa spårbarhet över vart de har skickats.

För de analyser som utförs i Göteborg sker dagliga transporter i regionens regi, därmed en begränsad miljöpåverkan.

  • Prover från NÄL med stopptider för transporter till Göteborg är vardagar klockan 9:00. Prover behövs vara på Laboratoriemedicin senast klockan 8:30 för att komma med transporten.
  • Prover från Uddevalla med stopptider för transporter till Göteborg är vardagar klockan 9.35. Prover behövs vara på Laboratoriemedicin senast klockan 9:00 för att komma med transporten.

Ankomst till Göteborg ca kl 11:15. Beakta att det kan ta tid för provet att komma till rätt instans.

Behövs provtransport övriga tider sker detta med budfirma, i dagsläget PostNord.
Gå igenom följande punkter innan beställning görs.

  • Kontrollera att mottagande laboratorium är öppet och kan ta emot provet.
  • Kontrollera att provet går att analysera vid ankomst.
  • Kontrollera att korrekt ansvarsnummer finns med på beställningsblankett.
  • Kontakta oss gärna i förväg, gällande frågor om provtagningsanvisningar och beställning.

 

Prover till laboratorium utanför regionen, exempelvis Stockholm, Lund, Malmö och Umeå sker transport av proverna normalt med vanlig postgång.

Transport av frysta prover till laboratorium utanför regionen sker måndag till onsdag (helgfria veckor) med en extra tjänst (paket/brev G12). Detta enligt det regionala leverantörsavtalet för att kunna säkerställa att provet håller sig fryst minst 48 timmar (kolsyreis). God spårbarhet sker genom kolli-märkning tillsammans med Regionservice, Post och bud.