Biobankslagen

Nationella dokument för allmänhet, forskning och personal - Biobank Sverige

Mer information Biobank Sverige

De prover som berörs och ingår i provinsamlingen inom NU-sjukvården är:  

Analys Sparas
S-anti-HCV

Positiva prover, Virologen SU, 10år

S-anti-HIV/HIV-Ag
S-anti-HBc
S-HBsAg
S-Syfilis-ak
S-anti-HTLV I/II
S-Rubella-ak (IgG) Samtliga prover, NÄL, 1år
Stickskador Samtliga prover, NÄL, 2år
Benmärg-Celler, morfologi - utstryk Samtliga prover, NÄL/US, 25år
Malaria - utstryk Positiva prover, NÄL, 5år