Patientnära analyser

Här finns information för de patientnära instrument som är upphandlade i VGR och som används inom NU-sjukvården. Under varje analys finns kompendier, snabbguider, kontrollistor med mera.