Labombud

Instruktörerna är mycket glada över den möjlighet vi har att det finns Labombud på avdelningar, mottagningar och vårdcentraler mfl. Tack vare dessa personer ökar vi möjligheten att kunna nå ut med korrekt information och ha ett högt kvalitetstänk.

Här finns beskrivning och information angående att vara labombud på sin enhet:

Laboratorieombud i NU-sjukvården