Albumin, tU-

System

Urin, samling, dygnsmängd

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi.

Provtagning

 • Urin från dygnsmängd, i 7/6,5 mL rundbotten vakuumrör för urin, gul propp.
 • Urinen samlas i graderad brun plastflaska med skruvlock (3,0 L) utan tillsats.
  Flaskan förvaras kallt under uppsamlingstiden.
  Volymen avläses på flaskans gradering.
  Välblandad urin överförs till urinprovtagningsrör med hjälp av snabel.

 • Anteckna volym och samlingstid på remissen.  

 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 2 veckor i kyl

  - 5 månader i lågfrys

Referensintervall

<30 mg/dygn

Enhet

mg/dygn

Mätprincip

Turbidimetri

Ackrediterad

Ja