Albumin, U-

System

Urin, stickprov  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi. 

Provtagning

  • 7/6,5 mL rundbotten vakuumrör för urin, gul kork
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 6 dygn i kyl

Referensintervall

Saknas (Se även Albumin, tU-)

Enhet

mg/L

Mätprincip

Turbidimetri

Ackrediterad

Ja