IgD, S-

System

Serum

Synonym

Immunoglobulin D

Remiss

Kan ej beställas elektoniskt som enskild analys. Svar kommer elektroniskt över till journalsystem.
Beställs av Proteinlab, Klinisk kemi NU. Analyseras med S-Proteiner fraktionerade, eller enskilt och endast vid Myelom frågeställning.

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi, Sahlgrenska/SU

Mer info

IgD, S-