Albumin, P-

System

Plasma

Remiss

 • Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi

Provtagning   

 • 7 eller 5 mL Li-heparinrör med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  - 2,5 månader i rumstemperatur

  - 5 månader i kyl

  - 3 månader i frys

  - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.

Minsta volym

100 µL plasma

Referensintervall

Ålder   Koncentration
0 dag - <15 dagar   28 - 41
≥15 dagar - <1 år   25 - 46
≥1 år - <8 år   35 - 45
≥8 år - <15 år   37 - 47
≥15 - <18 år   35 - 49
≥18 - <41 år   36 - 48
≥41 - <70 år   36 - 45
≥70 år   34 - 45

Enhet

g/L  

Mätprincip

Fotometri, kolorimetrisk 

Ackrediterad

Ja