Methemoglobin, B-

System

Erytrocyter

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Allmän remiss

Provtagning

  • Artärblod i speciell hepariniserad spruta, som blodgas
  • Provet transporteras omedelbart till lab.

Referensintervall

< 1,5 %

Storhet och enhet

Massfraktion, procent

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Nej